Zabezpieczanie konstrukcji nośnych

Na rynku przybywa różnego rodzaju nieruchomości. Niektóre z nich są przeznaczone do zamieszkania prywatnego, inne z kolei są obiektami użyteczności publicznej. Takie budynki podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom, które muszą być uwzględnione zarówno przy projektowaniu budynku jak i również jego budowie. Dotyczy to w szczególności ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Sposoby zabezpieczenia przed ogniem

zabezpieczenie R120Jest to bowiem jedno z największych zagrożeń jakie może wystąpić w przestrzeni zamkniętej, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób. Właśnie dlatego konieczne jest wykonywanie różnego rodzaju zabezpieczeń czy to aktywnych czy biernych. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi system sygnalizacji pożarowej, który może składać się z wielu różnych elementów. Jego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia i przekazanie stosownej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Warto wspomnieć, że bardzo ważne zadanie mają również bierne środki ochrony. Takie zabiegi jak zabezpieczenie R120 konstrukcji stalowych mają na celu zachowanie nośności przez wymagany czas stu dwudziestu minut. W tym celu na elementy stalowe nanoszone są specjalne specyfiki, które mają za zadanie zwiększyć odporność ogniową. Czynności te muszą być realizowane w ściśle określonych warunkach. Pomieszczenie, w którym prowadzony jest natrysk musi być dobrze wentylowane. Nie bez znaczenia jest również temperatura otoczenia.

Firma wykonawcza musi się stosować do ścisłych zaleceń producenta specyfiku, który jest nanoszony na konstrukcję. Na rynku dostępne są preparaty, które zapewniają różną ochronę. Przeważnie jednak nanoszone są trzy warstwy, z których wyróżnić można: farbę gruntową, warstwa farby pęczniejącej oraz farbę nawierzchniową. Tak położone środki ochronne są w stanie zwiększyć odporność ogniową do wymaganego czasu.