Styl art deco – estetyka mebli

Zastanawiając się nad stylem art deco, można dywagować czy jest on ze swej natury bardziej formalny i funkcjonalny, bowiem obie te cechy charakteryzują meble tworzone w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i doskonale łączą ze sobą swoisty urok, jaki pełną funkcjonalność i wygodę.

Stoliczku nakryj się

stolik art decoCechą charakterystyczną sprzętów domowych tworzonych w stylu art deco była ich niezmienna funkcjonalność przy zachowaniu estetyki. Kierunek ten zarówno troszczy się o walory estetyczne, jednak nie przesadzając i nie tworzą formy przerastającej styl, jak i dba o harmonię w tworzeniu. Tą harmonię podkreśla dodatkowo prawie kubistyczne podejście, propagujące stosowanie brył geometrycznych kwadratu, sześcianu, koła czy trójkąta . Zastosowanie brył geometrycznych powoduje, ulubiona przez tę formację artystyczną, symetrię, ład i harmonię. Nadaje to wtedy pomieszczeniu poczucie uporządkowania i symetrii. Jednak nie można zapominać, że kierunek ten jest spuścizną wysublimowanego, pełnego przepychu i bogactwa złota baroku i rokoka, a także przedpolem surowego i prostego i związanego z rozwojem cywilizacji, oraz zachwytem nad maszyną, ruchem, tym , co dotychczas nie było przedmiotem zachwytu. Art. Deco daje poczucie ekskluzywnego wnętrza, osoby, która wie jak połączyć paradoksalnie różniące się sfery użyteczności i dekoracji. W tej tendencji pomieszczenie często podzielone jest na kilka sektorów, stąd tendencja do tworzenia również małych gabarytowo mebli jak stolik art deco, Który miał wiele zastosowań – był stolikiem kawowym, przy którym toczono szlachetne rozmowy, stolikiem do brydża dla grupy panów z towarzystwa, bądź po prostu gadżetem, który swym urokiem zachwycał gości, szczególnie wówczas, gdy postawiono na nim cenne dzieło sztuki , czy wazę z różami przydomowego ogrodu. Stolik taki, zgodnie z manierą art deco, był bogato inkrustowany, rozmaitymi, cennymi tworzywami, takimi jak egzotyczne drewno, masa perłowa, metale miedź i cynk, wykorzystywane zazwyczaj jako kontury inkrustacji.

Epoka art deco tworzyła nawet wyposażenie dla samego jego istnienia, tym samym podkreślając poczucie piękna i estetyki z jednej strony, z drugiej zaś eksponując bogactwo i przepych wnętrza a jednocześnie pozycję właściciela, tak wyposażonego domu, bądź wiekowej posiadłości.