Rozwód – jak odbywa się proces?

Według statystyk sądu jedna z najczęstszych kategorii spraw na koniec ubiegłego roku dotyczy stosunków rodzinnych, z czego połowa dotyczy rozwodów. We wszystkich trzeba rozwieść się w sądzie. Można nawet rozwiązać małżeństwo bez zgody współmałżonka, niezależnie od tego, czy ma się wspólne małoletnie dzieci. Rozwód z orzeczeniem o winie należy jednak do bardzo trudnych spraw.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

trudne sprawy rozwodowe w gdyniJeśli rozwodzimy się za obopólną zgodą i nie mamy dzieci, wówczas nie ma większego problemu. Potrzebne są dokumenty tożsamości małżonków, wspólne oświadczenie, akt małżeństwa i dowód opłaty skarbowej. Takie rozprawy rozwodowe trwają bardzo krótko – nawet do dziesięciu minut. Wniosek i dokumenty o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym w miejscu zamieszkania jednego z małżonków lub w miejscu zarejestrowania małżeństwa. Tam również będziesz można odebrać wyrok rozwodu. Małżeństwo przestanie być uważane za męża i żonę dopiero po trzydziestu dniach, kiedy wyrok się uprawomocni. Ale są również nieco bardziej trudne sprawy rozwodowe W Gdyni do takich należy rozwód z obcokrajowcem. Można oczywiście rozwiązać małżeństwo z obywatelem innego kraju, ale trzeba do tego dołożyć dodatkowe dokumenty. Czasami potrzebny jest również tłumacz. Poprawność tłumaczenia musi być poświadczona przez notariusza. Ogromne problemy stwarza podział majątku. W przypadku podziału majątku wspólnego małżonków ich udziały uznaje się za równe. Sąd może jednak odstąpić od tej zasady, biorąc pod uwagę interes małoletnich dzieci lub jeżeli jeden z małżonków z nieuzasadnionych powodów nie uzyskiwał dochodu lub nie wydał wspólnego majątku małżonków ze szkodą dla interesów rodziny. Ponadto, gdy majątek zostanie podzielony, mąż i żona podzielą wspólne długi. Małżonkowie mają prawo do samodzielnego decydowania, w jakich częściach majątek jest dzielony.

W tym celu muszą przedłożyć sądowi umowę do rozpatrzenia. Jeżeli taki dokument narusza interes dzieci lub jednego z małżonków, sąd jest obowiązany dokonać podziału majątku z uwzględnieniem szczególnej sytuacji. W przypadku przeniesienia na jednego z małżonków majątku, którego wartość przekracza należny mu udział, drugiemu może zostać przyznane odpowiednie odszkodowanie pieniężne lub inne. Pomimo trudności i takie sprawy można rozwiązać.