Praca tymczasowa głównym celem Ukraińców

Większość Ukraińców deklaruje, że pobyt w Polsce jest dla nich tymczasowym rozwiązaniem. Dla jednych pracowników, rozwiązaniem tymczasowym jest pobyt w Polsce na wakacje i dorobienie na życie, na studia na Ukrainie. Dla innych, pobyt tymczasowy oznacza pobyt kilkuletni. Zupełnie inaczej wygląda procedura legalizacji dla osób, które deklarują pobyt krótkotrwały, np. 2-3 miesięczny, a zupełnie inaczej dla osób, które chcą pozostać w Polsce na kilka lat.

Turystyka pracownicza Ukraińców

biuro pracy tymczasowej z ukrainyW związku z oczekiwaniami większości Ukraińców, co do długości pobytu w naszym kraju, powstało na Ukrainie dużo firm pośrednictwa pracy zajmujących się sprowadzaniem do Polski pracowników o charakterze tymczasowym. Dla pracowników o charakterze tymczasowym przygotowane są procedury ułatwiające pobyt. Dla pracowników tymczasowych, którzy nie będą przebywać na terytorium polski dłużej niż 90 dni procedura przyjazdu jest maksymalnie uproszczona. Tacy cudzoziemcy z Ukrainy będą mogli przebywać na terytorium Rzeczypospolitej przez 90 dni w okresie 180 dni. Jednocześnie, pracownicy zatrudniani na okres do 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie złożyć oświadczenie do Urzędu Pracy o powierzeniu cudzoziemcowi pracy w swoim przedsiębiorstwie. W ten sposób, pracownicy tymczasowi mogą w pełni legalnie przebywać i pracować przez okres 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy. Pewne biuro pracy tymczasowej z Ukrainy rekrutuje pracowników z południowej części Ukrainy do pracy w Polsce. Wykorzystują oni przepisy polskie do cyklicznego przyjeżdżania do Polski w odstępach 3 miesięcznych, poprzedzonych 3 miesiącami pracy. Jest to wygodne rozwiązanie dla Ukraińców, którzy chcą pogodzić pracę w Polsce z życiem na Ukrainie. Jest to również opłacalne dla pracowników z Ukrainy. Jeżeli są oni w stanie w Polsce w miesiąc zarobić pięciokrotność wynagrodzenia ukraińskiego to w skali roku, pracując jedynie 6 miesięcy, są w stanie zarobić 2,5 krotność tego, co mogliby zarobić na Ukrainie, pracując jednocześnie tylko 6 miesięcy.

Różne konstrukty biznesowe wykorzystują polskie przepisy do tworzenia biur pracy tymczasowych. Jest to rozwiązanie mające na celu zarobienie dużych, w stosunku do zarobków ukraińskich, pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie. Osoby, które prowadzą tzw. turystykę pracowniczą, w czasie kiedy przebywają na Ukrainie, zazwyczaj również pracują.