Istotność nawierzchni sportowych

Każdy sport, do osiągnięcia w nim jak najlepszych wyników wymaga wielu składowych. Oczywiście, podstawą jest tutaj sam zawodnik, jego umiejętności i aktualna forma sportowa. Czynnikiem, który w bardzo duży sposób wpływa na możliwości osiągnięcia dobrego wyniku jest nawierzchnia miejsca, w którym uprawia się daną dyscyplinę.

Sprężystość jedną z cech podłóg sportowych

sprężyste podłogi sportoweWyniki w wielu dyscyplinach sportu są bardzo mocno wyśrubowane, również ze względu na technologię. Nie rzadko słyszy się krytykę pod adresem sportowców i federacji sportowych za to, że część wyników jest osiąganych w dużej mierze ze względu na używanie specyficznego sprzętu sportowego. Tak np. osoby zajmujące się wyciskaniem sztangi leżąc stosują specjalne koszule, które dodatkowo bardzo mocno usztywniają ciało zawodników, dzięki czemu sportowcy mogą osiągać wyniki o około 20 procent większe od osób nie stosujących podobnych koszul. Podobnie jest z różnego rodzaju podłożem. Bardzo dużo na ten temat mogą mieć do powiedzenia np. gimnastycy artystyczni i gimnastycy sportowi, którzy korzystają na sprężystości podłoża i wprawione w ruch ciała są w stanie wykorzystać w taki sposób, żeby z większą łatwością wykonywać pewne akrobacje w powietrzu. Sprężyste podłogi sportowe zapewniają nie tylko możliwość osiąganie coraz lepszych wyników sportowych, ale dla pewnych dyscyplin są również warunkiem obiektywnego przebiegu danej rywalizacji sportowej. I tak np. podłoga elastyczna powierzchniowo zapewnia zdecydowanie lepsze warunki do uprawiania koszykówki niż podłoga elastyczna punktowo, ponieważ jednym z głównych zadań koszykarza jest tzw. kozłowanie, czyli wprawianie piłki w ruch za pomocą odbicia piłki od podłoża. Podłoga sprężysta powierzchniowo będzie ten ruch zdecydowanie lepiej inicjować niż chociażby wspomniana wcześniej podłoga elastyczna punktowo. Sprężyste podłogi sportowe przydają się również chociażby w przypadku podnoszenia ciężarów, gdzie sprężystość tłumi drgania i pozwala zawodnikom w bezpieczny sposób zakończyć bój.

Bagatelizowanie wpływu nawierzchni na dyspozycje sportową może kończyć się kontuzjami oraz niemożliwością przekroczenia pewnych granic możliwości. Ograniczenia ruchowe, nawet w minimalnym stopniu, na pewnym poziomie rywalizacji sportowej ograniczają możliwości sportowca i hamują jego rozwój.