Dlaczego trzeba wzorcować przyrządy pomiarowe?

We wszystkich gałęziach przemysłu jednym z podstawowych czynników bezpieczeństwa jest regularne kalibrowanie i regularna kontrola urządzeń pomiarowych. Ścisły nadzór pozwala utrzymać wysoką jakość produktów, uchronić firmę przed stratami finansowymi w wyniku zaniedbań, a przede wszystkim zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jak często kalibrować przyrządy pomiarowe?

fachowe wzorcowanie przyrządów pomiarowychMożna wyodrębnić pięć typów narzędzi pomiarowych. Mierniki, są wyskalowane w jednostkach miary wielkości mierzonej, dzieli się je na dwie podgrupy, ze względu na sposób przedstawienia wskazań i od nazw jednostek mierzonej wielkości. Elektromechaniczne rejestratory umożliwiają zapis mierzonych wartości. Charakterografy służą do pomiaru, rejestracji i obserwacji charakterystyk układów elektrycznych. Detektory zera wskazują występowanie na przykład pola lub strumienia magnetycznego. Ostatni z nich to przetworniki pomiarowe zmiany skali i sygnału pomiarowego. W specjalistycznych laboratoriach wykonywane jest fachowe wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Kalibracji dokonuje się przez porównanie wyników pracy z wynikami narządu wzorcowego, w odpowiednich warunkach. To, jak często powinno przeprowadzać się wzorcowanie, zależy od wielu czynników. Jednymi z najważniejszych, są zalecenia producenta, częstotliwość i warunki, w jakich użytkowany jest przyrząd, tolerancja podczas wykonywania pomiaru, wymagana niepewność pomiaru, ryzyko związane z przekroczeniem dopuszczalnych odchyłów pomiarowych, wszystkie zmiany w przyrządzie pomiarowym. To, kiedy należy dokonać kolejnych wzorcowań, ustala sam użytkujący przyrządy, żadna firma, dokonująca kalibracji nie może narzucać terminów z góry. Po zakończonym wzorcowaniu tworzy się świadectwo, w którym są zapisane dane laboratorium i osoby zlecającej, numer dokumentu wraz z datą, opis sprawdzanego przedmiotu, warunki środowiskowe w czasie wykonywania kalibracji i oświadczenie laboratorium o zachowaniu spójności pomiarowej.

Spisuje się także świadectwo sprawdzenia, jeśli, po wzorcowaniu należy wprowadzić poprawki w działaniu sprawdzanego urządzenia. Taki dokument potwierdza, że urządzenie spełnia wytyczne producenta i można go bezpiecznie używać. Poprawne i regularne wzorcowanie może zmniejszyć emisyjność zanieczyszczeń, zwiększyć bezpieczeństwo i pozwolić na wprowadzenie oszczędności produkcyjnych.