Decydujemy się kwalifikację wstępną

Kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować zawodowo jako kierowca samochodu ciężarowego albo autobusu. Dostęp do kwalifikacji wstępnej nie jest ograniczony w znacznym stopniu i nawet nie musimy mieć prawa jazdy danej kategorii. I choć w większości przypadków przystępują do kwalifikacji wstępnej osoby będące w trakcie kursu prawa jazdy na daną kategorię, to nie jest to obowiązkowe. Jakie jeszcze szczegóły warto poznać na ten temat?

Zakres kursu kwalifikacji wstępnej

kwalifikacja wstępna w rudzie śląskiejW czasie kursu kwalifikacji wstępnej trwającego 280 godzin, aż 260 z nich spędza się na zajęciach teoretycznych. Część praktyczna to jedynie 20 godzin, z czego cztery godziny to jazda na płycie poślizgowej, natomiast szesnaście to jazda w ruchu drogowym. Korzystnym wyborem może być dla nas kwalifikacja wstępna w rudzie śląskiej. Średni czas trwania kursu to osiemdziesiąt pięć dni. Zgodnie z rozporządzeniem, egzamin może być ustalony dopiero w momencie ukończenia kursu i zawsze przebiega w tym ośrodku, w którym kursant miał zajęcia. Komisje egzaminacyjne wybierane są przez przewodniczącego, ten natomiast wybierany jest przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Egzamin składa się z testu w części podstawowej oraz specjalistycznej. Łącznie jest to 30 pytań. Jeśli kursant popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej, to nie zda egzaminu. Jest to dodatkowo znaczny wydatek dla kursanta, ponieważ kosztuje tysiąc złotych. Warto zwracać uwagę na to, czy placówka zajmująca się organizacją kursu, w jego cenie zawarła również cenę egzaminu. Aby móc rozpocząć pracę jako kierowca samochodu ciężarowego trzeba mieć ukończone 18 lat, natomiast jako kierowca autobusu, należy mieć co najmniej 21 lat.

Po ukończeniu kursu przewodniczący wystawia zaświadczenie o zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z takim zaświadczeniem oraz badaniem lekarskim i psychologicznym, osoba zdająca udaje się do wydziału komunikacji, w którym uzyska nowe prawo jazdy z informacją o ukończonym kursie oraz dacie uzupełnienia kwalifikacji o szkolenia okresowe. Przed kursem konieczne jest także wykonanie badań lekarskich oraz psychologicznych o braku przeciwwskazać do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.