Częściowe oczyszczanie w separatorach ścieków

Stosowanie urządzeń do podczyszczania ścieków zawierających substancje ropopochodne i organiczne, a także tłuszcze nie tylko umożliwia odprowadzanie ścieków o wymaganych parametrach, ale także przyczynia się do ochrony wód powierzchniowych oraz sprawniejszą i dłuższą eksploatację instalacji kanalizacyjnej. Nie zakłóca również pracy oczyszczalni ścieków i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Nowoczesne separatory ścieków

separator ściekówProfesjonalny separator ścieków jest prosty w budowie. Jako urządzenie mechaniczne do podczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych i ścieków przemysłowych odprowadza do odbiorników wodnych lub komunalnych urządzeń kanalizacyjnych ścieki częściowo pozbawione substancji ropopochodnych, olejów i tłuszczy. Separatory pozbawiają ścieki substancji organicznych mogących w negatywny sposób wpłynąć na środowisko naturalne, a także stan techniczny oczyszczalni ścieków i kanalizacji miejskiej. Najczęściej stosowane są w dużych przedsiębiorstwach branży spożywczej, mięsnej, a także w lokalach gastronomicznych i hotelach. Zgromadzone w urządzeniach substancje ropopochodne i tłuszcze organiczne muszą zostać w odpowiedni sposób zutylizowane. Przepisy ustawodawcze w klarowny sposób określają użytkowanie urządzeń podczyszczających ścieki nakazując prawidłową eksploatację. Dzięki temu zminimalizowane jest przedostawanie się substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, a także niebezpiecznych do kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Urządzenia występują w kilku wersjach i dostosowane są do potrzeb użytkowników. Mogą mieć formę naziemną lub być montowane częściowo w podłożu. Budowane są z różnych materiałów dostępnych na rynku i posiadających atesty i certyfikaty umożliwiające użytkowanie. Ceny uzależnione są od rodzaju urządzenia i jego pojemności oraz wszelkich innych technicznych parametrów.