Czego nauczyłem się na ambitnym kursie hipnozy?

Jestem terapeutą, który głownie zajmuje się leczeniem fobii u swoich pacjentów. Składa się na to bardzo szeroki obszar działań, bo każda fobia to indywidualna sprawa, która należy leczyć w inny sposób. Z tego tez powodu szukam stale nowych narzędzi, które mogą pomóc mi w leczeniu fobii społecznych, które bardzo ograniczają moich pacjentów, utrudniając im codzienne obowiązki. Dlatego postanowiłem zapisać się na kurs hipnozy.

Skończyłem ambitny, profesjonalny kurs terapeutycznej hipnozy

ambitny kurs hipnozyLeczenie fobii jest bardzo skomplikowane z kilku powodów. Pierwszym z nich jest, ze każdy z nas inaczej reaguje na strach. jedni reagują agresją, inni ucieczką. Dlatego właśnie postanowiłem poszerzyć asortyment swoich narzędzi i zapisałem się na ambitny kurs hipnozy. Nie jest to nic nowego, że ta metoda jest wykorzystywana w psychoterapii. Już od wielu lat jest z powodzeniem praktykowana za granicą i przynosi znakomite efekty. Przede wszystkim chodzi w niej o to, by nie zmuszać pacjenta do walki z fobią. Im bardziej skupimy się na walce, tym więcej stresu to w nas generuję. Przez hipnozę staram się wpłynąć na inny odbiór bodźców potęgujących strach. jest to bardzo ważne, bo większość przyczyn strachu opiera się na czynnikach wewnętrznych, a  nie zewnętrznych. Nie bez powodu większość moich pacjentów to osoby bardzo wrażliwe i obdarzone dużą wyobraźnią. Dzięki szkoleniu, za pomocą transu hipnotycznego mogę dotrzeć do prawdziwych motywacji pacjenta, jeśli chodzi o wywoływany u niego strach. Jest to o tyle istotne, że każdy z nich doskonale pamięta moment pojawienia się  silnego przerażenia, ale często nie jest to możliwe do świadomego wyrażenia. Nie jest w żaden sposób celowe działanie. Dowiedziałem się na szkoleniu, że ludzki umysł broni się przed tak dużym uzewnętrznianiem w trosce o swoje bezpieczeństwo.

Hipnoza nie pozwala na stałą zmianę nawyku, ale pozwala na uzyskanie cennej informacji związanej z przezywaniem strachu w jego archetypowej formie. Książkowe definicje strachu są bardzo podobne do świadomych projekcji, ale nie zawierają indywidualnych wyobrażeń związanych z odbiorem konkretnych zestawów bodźców.  Dobrze wykorzystana hipnoza pozwala dotrzeć do źródła wyobrażeń i lekko ją zmienić w taki sposób, by wyobrażenie nie pojawiało się w kontakcie z bodźcem. Dlatego jest to coraz popularniejsza metoda terapeutyczna.