Co to jest transformator separacyjny?

Transformatory to urządzenia służące do przenoszenia energii elektrycznej, wytwarzanej przez prąd przemienny, metodą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, przy zachowaniu częstotliwości. W przeważającej liczbie tych mechanizmów dochodzi do zmiany napięcia. Dlatego często dąży się zredukowania tych zmian.

Dlaczego używamy transformatorów separacyjnych 230V/24V?

separacyjne transformatory 230v/24vTransformator separacyjny jest wyjątkowy. Jest on wyposażony w separację galwaniczną ulokowaną między uzwojeniem wtórnym a pierwotnym, dlatego też skoki napięcia w tych transformatorach są niwelowane. Najczęściej napięcie wejściowe jest równe wyjściowemu. Transformatory separacyjne są częścią ochrony przeciwporażeniowej, stosowanej w miejscach pracy. Wykorzystywane są w miejscach wilgotnych, wnętrzach metalowych zbiorników, czy kotłach, wszędzie tam, gdzie ryzyko porażenia jest bardzo wysokie. Na rynku najczęściej dostępne są separacyjne transformatory 230V/24V. Są to urządzenia jednofazowe, przenośne, w obudowie do ogólnodostępnego użytkowania. Istnieje możliwość wbudowania go do instalacji przemysłowej lub energetycznej. Korzystając z transformatora separacyjnego, należy pamiętać, że z obwodu separowanego może być zasilany tylko jeden odbiornik. Tylko w odpowiednio zabezpieczonych i dozorowanych systemach możemy odejść od tej reguły, ponieważ pomiędzy odbiornikami może pojawić się napięcia zagrażające życiu. To, że korzystamy z obwodu odseparowanego, nie zwalnia z przestrzegania zasad bezpieczeństwa, gdyż zawsze istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń instalacji np. przebicie albo zwarcie. Kontakt z urządzeniem zasilanym z transformatora separacyjnego nigdy nie jest całkowicie bezpieczny, pomimo tego, że jego zadaniem jest obniżenie napięcia do bezpiecznego poziomu 24V. Dlatego też noszą nazwę zwyczajową “behapowiec”.

Pomimo tego, że nie są zbyt drogie, warto zakup przedyskutować z fachowcem, który doradzi nam nabycie właściwego urządzenia. Transformatory separacyjne bardzo często wykorzystywane są na salach operacyjnych i oddziałach intensywnej opieki medycznej, ze względu na duże ryzyko narażenia pacjentów i personelu. Znajdują też zastosowanie przy izolowaniu sieci informatycznych, gdzie trzeba odpowiednio zgrać ilość odbiorników z transformatorem.